2023 Vì sao trong thí nghiệm chứng minh tỉnh bột được tạo thành trong quang hợp lại sử dụng iodine làm thuốc thử?

24.4. Vì sao trong thí nghiệm chứng minh tỉnh bột được tạo thành trong quang hợp lại sử dụng iodine làm thuốc thử?

A. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu xanh tím đặc trưng.

B. Chỉ có dung dịch iodine mới tác dụng với tinh bột.

C. Dung dịch iodine dễ tìm.

D. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.

  • A. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu xanh tím đặc trưng.

=> Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu tím đặc trưng bởi vậy trong thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp sẽ sử dụng iodine làm thuốc thử

Bài Hay  2023 Yếu tố nào sau đây làm giảm tốc độ phản ứng. A. Sử dụng enzyme cho phản ứng. B. Thêm chất ức chế vào hỗn hợp chất tham gia. C. Tăng nồng độ chất tham gia. D. Nghiền chất tham gia dạng khối thành bột. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *