2023 Vị trí của nguyên tố có Z = 15 trong bảng tuần hoàn là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

5.10. Vị trí của nguyên tố có Z = 15 trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 4, nhóm VIB.             B. chu kì 3, nhóm VA.

C. chu kì 4, nhóm IIA.              D. chu kì 3, nhóm IIB.

Đáp án: B

Cấu hình electron: $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{3}$

Vậy nguyên tố thuộc ô 15 (do Z = 15), chu kỳ 3 (do có 3 lớp electron), nhóm VA (do 5 electron lớp ngoài cùng, nguyên tố p).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho các chất sau: K2O, H2O, H2S, SO2, NaCl, K2S, CaF2, HCI. Trong phân tử chất nào có liên kết ion? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *