2023 Việc bơm nước vào bình D nhằm mục đích gì?

26.8. Việc bơm nước vào bình D nhằm mục đích gì?

A. Đây không khí bên trong bình D vào trong ống nghiệm chứa nước vôi trong.

B. Nhằm cung cấp nước cho hạt.

C. Nhằm đẩy hạt theo ống để vào ống nghiệm chứa nước vôi trong.

D. Để nước cất và không khí trong bình D có thể trộn vào nhau.

  • A. Đây không khí bên trong bình D vào trong ống nghiệm chứa nước vôi trong.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điền tiếng có vần iêu hoặc vần yêu vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *