2023 Viết 1 – 2 câu có hình ảnh so sánh. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 câu có hình ảnh so sánh.

– Những đám mây như đang giang cả bàn tay ra bầu trời.

– Những bông hoa chúm chím như đang cười 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 3 bài Cộng hai số thập phân Toán 5 trang 50

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *