2023 Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

 

– An là một cô bé chăm chỉ học hành

– Phương rất chăm chỉ dọn nhà

– Vân Anh tạm biệt abf để đi kết nạp đoàn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khi dán giấy tấm CoCl, vào mỗi mặt lá, tốc độ đổi màu của giấy thấm khác nhau như thế nào? Giải thích.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *