2023 Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 6. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 6.

 

– Bố em rất bận

– Thiên nhiên nơi đây thật đẹp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy đánh dấu X vào ô trống cho dụng cụ, vật liệu em cần để làm ống đựng bút | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *