2023 Viết 1 – 2 câu có từ ngữ chỉ các màu sắc vừa tìm được ở bài tập 6. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ chỉ các màu sắc vừa tìm được ở bài tập 6.

– Bông hoa cúc này có màu vàng tươi thật đẹp

– Màu tím là màu của sự thuỷ chung

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Chân trời bài 6 Tính chất ba đường trung trực của tam giác | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *