2023 Viết 1 – 2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau. | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau.

 

– Nắng lên mưa xuống

– Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Để tăng hiệu suất thụ phấn ở thực vật, người ta thường sử dụng biện pháp gì? Lấy ví dụ về một số cây trồng thường được thụ phấn nhân tạo trong trồng trọt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *