2023 Viết 1 – 2 câu khiến để đề nghị bạn tham gia một tiết mục văn nghệ trong ngày hội mùa xuân của trường. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

8. Viết 1 – 2 câu khiến để đề nghị bạn tham gia một tiết mục văn nghệ trong ngày hội mùa xuân của trường.

– Sắp tới nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ, chúng mình cùng tham gia góp một tiết mục đi

– Cậu tham gia hội văn nghệ cùng tớ nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 2. Phát huy truyền thống nhà trường | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *