2023 Viết 1 – 2 câu khiến để: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu khiến để:

a. Mượn bạn một quyển sách

b. Xin phép bố mẹ cho tham gia một câu lạc bộ ở trường

a. Bạn có thể cho mình mượn quyển sách này được không

b. Bố mẹ ơi, con muốn bố mẹ cho phép con tham gia câu lạc bộ ở trường ạ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF (H.4.28). | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *