2023 Viết 1 – 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật tìm được ở bài 5 tập 5 theo mẫu Ai thế nào? | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật tìm được ở bài 5 tập 5 theo mẫu Ai thế nào?

 

– Cô ấy rất trắng

– Dòng nước chảy hiền hoà.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về quê hương. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *