2023 Viết 1 – 2 câu nói về đặc điểm của một dụng cụ thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết 1 – 2 câu nói về đặc điểm của một dụng cụ thể thao.

– Quả bóng này thật là căng

– Chiếc vợt mới này đánh thật thích

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy xếp các khái niệm cho dưới đây vào các cột và hàng trong một bảng sao cho các chất tương ứng với các liên kết | SBT Sinh học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *