2023 Viết 1 – 2 câu nói về hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu nói về hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Bác Hồ đã để cho chúng ta 5 điều,  nhất định phải làm theo. 5 điều ấy, em thích nhất là điều yêu tổ quốc yêu đồng bào. Bởi đây là câu thơ vô cùng quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hydrogen fluoride (HF)? | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *