2023 Viết 1 – 2 câu nói về vẻ đẹp của: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu nói về vẻ đẹp của:

a. Bầu trời

M: Mùa thu, bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi.

 

b. Núi rừng

c. Chim chóc ân trời sáng tạo

 

b. Núi rừng

– Núi rừng Hà Giang chập chùng, một màu xanh rất đẹp

c. Chim chóc 

– Nhưng chú chim, hót vang cả góc trời

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quan sát ống đựng bút do mình làm và tự đánh giá sản phẩm bằng cách đánh dấu X vào ô trống thích hợp trong phiếu đánh giá sản phẩm dưới đây | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *