2023 Viết 1 – 2 câu về hoạt động nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 3. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về hoạt động nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 3.

– Cô Mai Phương vẽ rất đẹp

– Linh Trang là một diễn viên múa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho biết $x=\sqrt{99}$=39.94987... với độ chính xác d = 0.06. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *