2023 Viết 1 – 2 câu về một hoạt động có ở ô chữ đã hoàn thành. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về một hoạt động có ở ô chữ đã hoàn thành.

Phương Anh là một cô bé vô cùng thông minh, ngoài học giỏi ra cô bạn này cũng rất là xinh xắn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khoanh tròn chữ cái với ý đúng. | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *