2023 Viết 1 – 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Viết 1 – 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

– Hôm qua em được mẹ cho đi xem biểu diễn múa.

– Những chú hề thật tài giỏi, khi làm cho mọi người vui vẻ trở lại sau bộ phim đẫm nước mắt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong phòng thí nghiệm, chlorine được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất A. NaCl. B. HCI. C. KMnO4. D. KCIO3. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *