2023 Viết 1 – 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau:

– Bố – ba

– Lớn – khủng lồ, to

– đẹp – xinh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khi làm thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, có ba bạn học sinh đã dùng lá của ba loài thực vật sống ở những môi trường khác nhau.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *