2023 Viết 1 – 2 từ ngữ có thể kết hợp với mỗi từ ngữ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết 1 – 2 từ ngữ có thể kết hợp với mỗi từ ngữ sau:

chăm chỉ

giữ gìn

học hỏi

chăm chỉ giữ gìn

chăm chỉ học hỏi

học hỏi chăm chỉ

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy kể những lĩnh vực cần đến thiết kế đồ hoạ | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *