2023 Viết 1 – 2 từ ngữ từ miêu tả | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết 1 – 2 từ ngữ từ miêu tả

a. Tiếng đàn

M: trong trẻo

b. Tiếng hát

M: ngọt ngào

c. Tiếng gió thổi

M: rì rào

d. Tiếng nước chảy

M: róc rách

a. Tiếng đàn: Dịu êm

b. Tiếng hát: Êm ái

c. Tiếng gió thổi: mịt mù

d. Tiếng nước chảy: róc rách

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho trước xâu kí tự S và xâu substr. Dùng các lệnh nào để biết được vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu substr trong xâu S? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *