2023 Viết 2 – 3 câu về một con vật em biết, trong đoạn có câu hỏi hoặc cầu khiến | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 2 – 3 câu về một con vật em biết, trong đoạn có câu hỏi hoặc cầu khiến

 

 Cầu khiến:

– Phương Anh hãy đến trường nhanh lên, sắp muộn rồi.

Câu hỏi:

– Phương Anh cậu đến trường chưa.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài 1: Toàn bộ lý thuyết về dao động cơ học | Dao động cơ học Lý 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *