2023 Viết 2 – 3 từ ngữ: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Bắt đầu bằng chữ n hoặc chữ l

M: lung linh, nóng nực

b. Bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ r

M: gãy gọn, rực rỡ

 

a. la liệt, no nê

B. gọn gàng, rối riếc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 3. Tìm hiểu quan hệ giữa mét, đề-xi-mét, mi-li-mét. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *