2023 Viết 3 – 4 từ ngữ: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

(4) Viết 3 – 4 từ ngữ:

a. Chứa tiếng có: • Vần ay

M: dạy bảo

• Vẫn ây

M: thức dậy

b. Chứa tiếng có:

• Vẫn uộc

M: học thuộc

• Vần uôt

M: sáng suốt

 

a. Chứa tiếng có: • Vần ay: Thay đồ

• Vẫn ây: thấy chưa

b. Chứa tiếng có:

• Vẫn uộc: Luộc thịt

• Vần uôt: biết tuốt

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 1: Thiên nhiên châu Âu | SBT địa lí 7 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *