2023 Viết bản tin tháng 9 của lớp em dựa vào gợi ý: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết bản tin tháng 9 của lớp em dựa vào gợi ý:

Bảng tin tháng 9

1. Học tập

– Thi đua họ tập tuần 12

– Đạt điểm cao trong bài thi cuối kì 1

2. Vui chơi

– Nếu được điểm cao bố mẹ sẽ cho đi chơi

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 3. Đề xuất cách ứng xử tự tin, thân thiện với bạn bè trong các trường hợp sau. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *