2023 Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

8. Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Vừa thấy em, Minh nói to:

– Cậu đi đâu đấy?

Em đáp:

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:

Em trả lời:

a. Vừa thấy em, Minh nói to:

– Cậu đi đâu đấy?

Em đáp: Tớ qua nhà bà ngoại chơi

b. Thấy quyển truyện tranh trên giá, Minh hỏi:

Em trả lời: Quyển truyện này có giá bao nhiêu thế ạ?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khoanh tròn chữ cái với ý đúng. | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *