2023 Viết các câu khiến có trong đoạn văn ở bài tập 6. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết các câu khiến có trong đoạn văn ở bài tập 6.

 

– Câu cầu khiến:

– Hót đi ! Hót nữa đi, hoạ mi nhé !

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong thí nghiệm tạo bóng với nguồn sáng rộng, kích thước bóng nửa tối thay đổi thế nào khi di chuyển màn chắn ra xa vật cản sáng?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *