2023 Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì) | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 41: Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): $\frac{13}{4}; \frac{-35}{111}; \frac{-77}{1350}$.

Các số hữu tỉ $\frac{13}{4}; \frac{-35}{111}; \frac{-77}{1350}$ viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn lần lượt là: 0.541(6); -0.(315); -0.05(703).

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *