2023 Viết các số sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.


1.18. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.

a) 125 . 27;

b) 243 : 32.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài thơ nói đến "những mái nhà riêng" nào? Gạch dưới những từ ngữ nói về mái nhà riêng trong mỗi khổ thơ: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *