2023 Viết các từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ ngữ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết các từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ ngữ sau:

a. cố, cố kỉnh, gắng, nỗ lực

b. nhiệt huyết, đam mê, say đắm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong một thí nghiệm, người ta đo được tốc độ trung bình của phản ứng của zinc (dạng bột) với dung dịch H2SO4 0,005 mol/s. Nếu ban đầu cho 0,4 mol zinc (dạng bột) vào dung dịch H2SO4 ở trên thì sau bao lâu còn lại 0,05 mol zinc. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *