2023 Viết các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

a. Chỉ môn nghệ thuật

b. Chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật

c. Chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật

 

 

a. Chỉ môn nghệ thuật: mĩ thuật, khiêu vũ thể thao, bản nhạc, âm nhạc.

b. Chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật: trống, đàn, trang phục, máy quay phim, giá vẽ.

c. Chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật: say mê, vui vẻ, hào hứng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quan sát Hình 22, gọi tên các quá trình được đánh số trong hình và tên của những yếu tố liên quan đến quá trình đó.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *