2023 Viết câu có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết câu có hình ảnh so sánh dựa vào gợi ý:

a. Vầng trăng đêm nay như cách diều của các bác nông dân

b. Lá trầu bà có hình giống trái tim

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tại sao để phát triển bền vững đất nước, cần phải quan tâm xây dựng pháp luật về lĩnh vực văn hóa, xã hội? | GDCD 12 (Trang 93 – 109 SGK)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *