2023 Viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống:

a. Ôi chao, con cá sấu to quá!

Mình dài có đến hơn năm

mét. Chỗ quãng bụng giữa,

ước chừng một vòng rưỡi tay

người lớn ôm mới giáp.

Đoàn Giỏi

b. Các bạn hoa tầm xuân đua nhau gọi:

– Cô đi đâu mà vội thế?

Ở đây chơi với chúng em

một chút nào!

Theo Xuân Quỳnh

Câu khiến:

Câu cảm:

 

Câu khiến: Ở đây chơi với chúng em một chút nào!

Câu cảm: – Ôi chao, con cá sấu to quá!

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho biểu đồ Hình 5.2 cho biết tỉ lệ học sinh các cấp của Việt Nam năm 2020. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *