2023 Viết công thức tính khoảng vân.

Câu 3: SGK Vật lí 12 – Trang 132:

Viết công thức tính khoảng vân.

Khoảng vân: $i = \frac{\lambda .D}{a}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vận dụng kiến thức đã học ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học để tìm thuật ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống | văn 9 tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *