2023 Viết lại bằng sau vào vở và điển thông tin còn thiếu vào các ô trống: | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.4. Viết lại bằng sau vào vở và điển thông tin còn thiếu vào các ô trống:

Nguyên tố

Kí hiệu

Z

Số e

Số p

Số n

Số khối

Carbon

C

6

6

?

6

?

Nitrogen

N

7

?

7

?

14

Oxygen

O

8

8

?

8

?

Sodium (natri)

Na

11

?

11

?

23


+ Số e = số p

+ Số khối = số p + số n

Ta có bảng:

Nguyên tố

Kí hiệu

Z

Số e

Số p

Số n

Số khối

Carbon

C

6

6

6

6

12

Nitrogen

N

7

7

7

7

14

Oxygen

O

8

8

8

8

16

Sodium

Na

11

11

11

12

23

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2021 trên cả nước đạt 3006.7 nghìn ha | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *