2023 Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau:

Tiếng lành bình định tốt nhà,

Phú yên tốt lúa, khánh Hoà tốt trâu.

Ca dao

Tiếng lành Bình Định tốt nhà,

Phú Yên tốt lúa, Khánh Hoà tốt trâu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hoạt động trong phòng thí nghiệm Chuẩn bị Dụng cụ: Cân phân tích, cốc thuỷ tinh, đồng hồ bấm giây. Hoá chất: CaCO3 dạng khối, dung dịch HCI 2 M. Tiến hành Bước 1: Cân 5 – 7 viên đá vôi, ghi giá trị m Bước 2: Rót 100 ml dung dịch HCI vào cốc thuỷ tin | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *