2023 Viết mỗi số hữu tỉ sau thành số thập phân hữu hạn: $\frac{33}{8}; \frac{543}{125}; \frac{-1247}{500}$. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 40: Viết mỗi số hữu tỉ sau thành số thập phân hữu hạn: $\frac{33}{8}; \frac{543}{125}; \frac{-1247}{500}.$

Các số hữu tỉ $\frac{33}{8}; \frac{543}{125}; \frac{-1247}{500}$ viết dưới dạng số thập phân hữu hạn lần lượt là 4.125; 4.344; -2.494.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *