2023 Viết mỗi số sau thành số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 78: Viết mỗi số sau thành số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn: $\frac{1}{3}; \frac{17}{6};\frac{3}{4};\frac{-14}{11};\frac{-4}{55}$

 

$\frac{1}{3}= 0.(3); \frac{17}{6}=2.8(3);\frac{3}{4}=0.75;\frac{-14}{11}=-1.(27);\frac{-4}{55}=-0.0(72)$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Kết quả đoạn chương trình sau là gì? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *