2023 Viết mỗi số thạp phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 42: Viết mỗi số thạp phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản: 0.12; 0.136; -7.2625.

Các số thập phân hữu hạn 0.12; 0.136; -7.2625 viết dưới dạng phân số tối giản lần lượt là:$ \frac{3}{25}; \frac{17}{125}; \frac{-581}{80}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 96: Luyện tập chung | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *