2023 Viết phong bì để gửi thư tới người thân. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết phong bì để gửi thư tới người thân.

– Người gửi:

Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 3E

Trường tiểu học Ngọc Khánh

– Người nhận: 

Cô Nguyễn Minh Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số vô tỉ trong các số sau: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *