2023 Viết phương trình hô hấp tế bào. So sánh phương trình hô hấp với phương trình quang hợp.

25.4. Viết phương trình hô hấp tế bào. So sánh phương trình hô hấp với phương trình quang hợp.

– Phương trình hô hấp tế bào:

  • Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)

– So sánh phương trình hô hấp với phương trình quang hợp: Phương trình hô hấp tế bào và phương trình quang hợp là hai phương trình có chiều trái ngược nhau, nguyên liệu của quá trình này là sản phẩm của quá trình kia và ngược lại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận | SBT Ngữ Văn 10 tập 1 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *