2023 Viết tên các địa danh có trong bài Nắng phương Nam | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết tên các địa danh có trong bài Nắng phương Nam (SGK, tr.78, 79).

– Nguyễn Huệ, Nha Trang, Hà Nội, phương Nam

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sắp xếp các hình sau theo thứ tự thể tích giảm dần: | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *