2023 Viết tên tiết mục biểu diễn trong từng bức vẽ sau vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết tên tiết mục biểu diễn trong từng bức vẽ sau vào chỗ trống:

– Ảo thuật gia

– Nghệ sĩ đánh đàn

– Vũ công

– Người mẫu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đánh dấu x vào ô thích hợp để xác định tác dụng của dấu hai chấm trong những câu sau: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *