2023 Viết từ ngữ chỉ tên gọi con vật, cây, hoa, quả chứa tiếng có: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết từ ngữ chỉ tên gọi con vật, cây, hoa, quả chứa tiếng có:

a. Chữ s hoặc chữ x

M: hoa xoan

b. Vần im hoặc vần iêm

M: con nhím

a.

– con vật: con sứa, con sói,…

– cây: cây sung, cây si,…

– hoa: hoa súng, sen

– quả: quả sung, vú sữa

b. 

– con vật: con chim, con nhím

– cây: cây xiêm

– hoa: hoa sim

– quả: hồng xiêm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy phân tích ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *