2023 Viết từ ngữ có chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi , có nghĩa | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

3. Viết từ ngữ có chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi , có nghĩa.

a. Cố gắng dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình.

b. Làm dính vào nhau bằng keo, hồ,…

c. Làm cho ai việc gì đó.

d. Giữ kín, không muốn cho người khác biết.

a. Dành giật

b. Băng dính

c. Giúp đỡ

d. Giấu giếm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối cột A (tác giả) với cột B (thành tựu) để làm rõ những thành tựu tiêu biểu của các nhà khoa học thời Phục hưng. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *