2023 Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ ngữ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ ngữ sau:

 

– tròn >< vuông

– nóng >< lạnh

– lớn >< bé

– cao >< thấp

– tươi >< héo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 2 bài phân số thập phân | sgk Toán lớp 5

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *