2023 Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ được in đậm trong đoạn thơ sau vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

5. Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với từ ngữ được in đậm trong đoạn thơ sau vào chỗ trống:

Mặt trời vừa thức

Nắng đã xuống vườn

Công việc đầu tiên

Nhặt sương lá cải.

Rồi nắng nhẹ tới

Lau vũng nước sân

Soi tia ấm nồng

Vào trong nhà ngủ.

Hoàng Tá

– Cuối

– Đầu tiên

– Vào

– Cuối >< đầu

– Đầu tiên >< cuối cùng

– Vào >< ra

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một người đi xe đạp, sau khi đi được 8 km với tốc độ 12 km/h thì dừng lại để sửa xe trong 40 min, sau đó đi tiếp 12 km với tốc độ 9 km/h.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *