2023 Viết từ ngữ có thể thay thế cho mỗi từ ngữ so sánh vừa tìm được ở bài tập 5. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết từ ngữ có thể thay thế cho mỗi từ ngữ so sánh vừa tìm được ở bài tập 5.

 

Như thay thế Giống

Trông thay thế Như

Như thay thế Giống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng | Hình học 11 Trang 44 - 54

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *