2023 Với mỗi tiếng Hán Việt, hãy tìm hai từ ghép có chứa yếu tố đó. | Văn 9 kì 1

Câu 9 (Trang 104 SGK) Cho các tiếng Hán Việt: bất (không, chẳng), bí (kín), đa (nhiều), đề (nâng, nêu ra), gia (thêm vào), giáo (dạy bảo), hồi (về, trở lại), khai (mở, khơi), quảng (rộng, rộng rãi), suy (sút, kém), thuần (ròng, không pha tạp), thủ (đầu, đầu tiên, người đứng đầu), thuần (thật, chân thật, chân chất), thuần (dễ bảo, chịu khiến), thuỷ (nước), tư (riêng), trữ (chứa, cất), trường (dài), trọng (nặng, coi nặng, coi là quý), vô (không, không có), xuất (đưa ra, cho ra), yếu (quan trọng). Với mỗi tiếng, hãy tìm hai từ ghép có chứa yếu tố đó.

 • Bất: bất thành, bất bại, bất đồng, bất diệt, bất biến, bất nghĩa…
 • Đa (nhiều): đa nghĩa, đa âm, đa sự, đa cảm, đa tình…
 • Bí (kín): bí hiểm, bí mật, bí truyền, bí sử, huyền bí…
 • Gia (thêm vào): gia vị, gia hạn, gia tăng, gia tốc…
 • Giáo (dạy bảo): giáo dưỡng, giáo dục, giáo lí, giáo huấn…
 • Hồi (trở về, trở lại): hồi hương, hồi cư, hồi xuân…
 • Khai (mở, khơi): khai hoang, khai trương, khai trường…
 • Quảng (rộng, rộng rãi): quảng trường, quảng bá, quảng đại…
 • Suy (sút kém): suy tàn, suy sụp, suy yếu, suy kiệt, suy vi…
 • Thủ (người, người đứng đầu): thủ lĩnh, thủ khoa, nguyên thủ, thủ tướng…
 • Thuần (không pha tạp): thuần hóa, thuần khiết, thuần chủng…
 • Thuần (dễ bảo): thuần thục, thuần dưỡng…
 • Thuần (thật, chân chất): thuần hậu, thuần phát…
 • Thuỷ (nước): thủy mặc, thuỷ triều, thuỷ lợi, thuỷ lực…
 • Tư (riêng): tư thực, tư lợi, tư nhân…
 • Trữ (chứa, cất): trữ lượng, lưu trữ, tích trữ…
 • Trường (dài): trường độ, trường thành, trường tồn…
 • Trọng (nặng, coi là quý): trọng vọng, trọng lượng…
 • Vô (không): vô tình, vô phúc, vô tâm, vô cớ, vô học…
 • Xuất (đưa, cho ra): xuất gia, xuất giá, xuất bản…
 • Yếu (quan trọng): yếu điểm, yếu lược, trọng yếu…
Bài Hay  2023 Đọc văn bản Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hoá dân gian Việt Nam | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *