2023 Xác định các hình ảnh đã cho là biểu hiện của văn hoá hoặc văn minh và sắp xếp vào các ô phù hợp. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Xác định các hình ảnh đã cho là biểu hiện của văn hoá hoặc văn minh và sắp xếp vào các ô phù hợp.

 

VĂN MINH

VĂN HOÁ

 • Hình 5.3. Lăng Ta-giơ Ma-han (Ấn Độ)

 • Hình 5.4. Nàng La Giô-công-đơ

 • Hình 5.5 Bảng tính gẩy truyền thống

 • Hình 5.6. Chữ viết cổ Ai Cập

 • Hình 5.2. Hình vẽ trên vách hang động La-xcô (Pháp).

 • Hình 5.3. Lăng Ta-giơ Ma-han (Ấn Độ)

 • Hình 5.4. Nàng La Giô-công-đơ

 • Hình 5.5 Bảng tính gẩy truyền thống

 • Hình 5.6. Chữ viết cổ Ai Cập

 • Hình 5.7. Trang sức của người Việt cổ

 • Hình 5.8. Trầu cau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 3 bài 39: Benzen

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *