2023 Xác định chiều của kim nam châm đặt ở giữa hai nhánh của nam châm hình chữ U như Hình 19.7.

19.8. Xác định chiều của kim nam châm đặt ở giữa hai nhánh của nam châm hình chữ U như Hình 19.7.

  •  Đầu bên trái của kim nam châm là cực Nam, đầu bên phải là cực Bắc.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 7. Theo em, hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường có những tác dụng/ý nghĩa gì? (Đánh dấu x vào câu trả lời phù hợp nhất với suy nghĩ của em) | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *